MESIN RUMPUT

Perkhidmatan

150  RM

30/07/2023 hingga 31/12/2023


Peruntukan sebanyak RM150.00 sebulan untuk membiayai perkhidmatan mesin rumput dikawasan pusat OKU


 Sumbangan Terbaru

Tarikh Kategori Jumlah
Tiada Rekod Sumbangan