SMARTBOARD DIPERLUKAN

Peralatan

4  Unit

13/12/2022 hingga 01/07/2023


SMARTBOARD diperlukan bagi membantu pengajaran dan pembelajaran dalam kelas murid Sekolah Sinar Harapan. Smartboard digunakan bagi menggantikan papan putih/hitam yang lama.


https://www.arviashop.my/smartboard Sumbangan Terbaru

Tarikh Kategori Jumlah
Tiada Rekod Sumbangan