Bahagian Komuniti

Jabatan Kebajikan Masyarakat
Aras 9, No 55 Persiaran Perdana
Presint 4, 62100 Putrajaya.

Tel : Cawangan Pemerkasaan Komuniti 03-8323 2378/2387

Cawangan Hubungan Multisektoral 03-8323 2383/2388

Cawangan Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) 03-8323 2386/ 2381

Cawangan Kesukarelaan 03-8323 2380/2397