Individu      Sektor Korporat/Swasta      Sektor Kerajaan      Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)      Parti Politik      Rumah Ibadat      Pertubuhan Sukarelawan Kebajikan (PSK)      Persatuan      Yayasan      Universiti Awam/Swasta      Lain-lain     
Format Fail hanya dibenarkan .jpg dan .pdf. Dan saiz fail tidak melebihi 10MB
Set

Baju, tudung, kasut, stokin dan peralatan sekolah


0 Sumbangan diterima     45 Masih diperlukan
Pertubuhan Rahoma Darul Fakir Malaysia (Society Of Rahoma Darul Fakir Malaysia)
No.15, Jalan Kent
Off Jalan Maktab
54000 Kuala Lumpur
W.P Kuala Lumpur
No. Tel : 0193828740
Emel : datofaridah55@gmail.com
Rujukan Pengecualian Cukai : LHDN.01/35/42/51/179-6.8549

Saya dengan ini bersetuju untuk tidak menuntut sebarang gantirugi atau apa-apa kepentingan di atas setiap sumbangan yang diberikan.

Back