Individu      Syarikat/ Badan Korporat      Agensi Awam      NGO      Parti Politik      Rumah Ibadat     
Format Fail hanya dibenarkan .jpg dan .pdf. Dan saiz fail tidak melebihi 10MB
Helai

selimut


0 Sumbangan diterima     40 Masih diperlukan
PERTUBUHAN RUMAH AMAL CAHAYA TENGKU AMPUAN RAHIMAH (RACTAR)
LOT. 746, JALAN USJ 1/18
47600 SUBANG JAYA
Selangor
No. Tel : 01110765698
Emel : ractarku@yahoo.com
Rujukan Pengecualian Cukai : JHDN-01/35/42/51/179-6-3621

Saya dengan ini bersetuju untuk tidak menuntut sebarang gantirugi atau apa-apa kepentingan di atas setiap sumbangan yang diberikan.

Back