Individu      Sektor Korporat/Swasta      Sektor Kerajaan      Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)      Parti Politik      Rumah Ibadat      Pertubuhan Sukarelawan Kebajikan (PSK)      Persatuan      Yayasan      Universiti Awam/Swasta      Lain-lain     
Format Fail hanya dibenarkan .jpg dan .pdf. Dan saiz fail tidak melebihi 10MB
Unit

Smart Peep AI Fall Prevention System


0 Sumbangan diterima     30000 Masih diperlukan
ST. NICHOLAS' HOME, PENANG
NO. 4, JALAN BAGAN JERMAL,
1025 GEORGE TOWN
Pulau Pinang
No. Tel : 018-3715911
Emel : gm@snh.org.my
Rujukan Pengecualian Cukai : 01/35/42/51/179-6.009

Saya dengan ini bersetuju untuk tidak menuntut sebarang gantirugi atau apa-apa kepentingan di atas setiap sumbangan yang diberikan.

Back