Individu      Sektor Korporat/Swasta      Sektor Kerajaan      Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)      Parti Politik      Rumah Ibadat      Pertubuhan Sukarelawan Kebajikan (PSK)      Persatuan      Yayasan      Universiti Awam/Swasta      Lain-lain     
Format Fail hanya dibenarkan .jpg dan .pdf. Dan saiz fail tidak melebihi 10MB
Helai

Memohon Sarung Tilam (Mattress Protector)


0 Sumbangan diterima     250 Masih diperlukan
PERTUBUHAN KEBAJIKAN ANAK YATIM TERENGGANU (PERKAYA)
423-B JALAN PUSARA
20400 KUALA TERENGGANU
Terengganu
No. Tel : 0129620235
Emel : apm@jkm.gov.my
Rujukan Pengecualian Cukai : LHDN.01/35/42/51/179-6.3305

Saya dengan ini bersetuju untuk tidak menuntut sebarang gantirugi atau apa-apa kepentingan di atas setiap sumbangan yang diberikan.

Back