Individu      Sektor Korporat/Swasta      Sektor Kerajaan      Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)      Parti Politik      Rumah Ibadat      Pertubuhan Sukarelawan Kebajikan (PSK)      Persatuan      Yayasan      Universiti Awam/Swasta      Lain-lain     
Format Fail hanya dibenarkan .jpg dan .pdf. Dan saiz fail tidak melebihi 10MB
RM

Mesin rumput


0 Sumbangan diterima     150 Masih diperlukan
Persatuan Pemulihan (Jagaan dan Perlindungan) Sinar Suria Bagi Orang-Orang Cacat, Daerah Temerluh
Persatuan Pemulihan (Jagaan dan Perlindungan) Sinar Suria Bagi Orang-Orang Cacat
Daerah Temerluh, Pahang
K.m 2.5 Jalan Maran Temerloh Pahang.
28000 Temerloh
Pahang
No. Tel : 019-9882822 / 010-5112721
Emel : kokianyew@yahoo.com
Rujukan Pengecualian Cukai : Tiada

Saya dengan ini bersetuju untuk tidak menuntut sebarang gantirugi atau apa-apa kepentingan di atas setiap sumbangan yang diberikan.

Back