Individu      Sektor Korporat/Swasta      Sektor Kerajaan      Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)      Parti Politik      Rumah Ibadat      Pertubuhan Sukarelawan Kebajikan (PSK)      Persatuan      Yayasan      Universiti Awam/Swasta      Lain-lain     
Format Fail hanya dibenarkan .jpg dan .pdf. Dan saiz fail tidak melebihi 10MB
Tin

SARDIN TIN - Bagi Penyediaan Makanan


0 Sumbangan diterima     50 Masih diperlukan
PUSAT JAGAAN RUMAH INSANIAH TUN DR. SITI HASMAH
LOT 5364, TAMAN KANAGAPURAM,
JALAN 18/22
46000 PETALING JAYA
Selangor
No. Tel : 0123006017
Emel : ppoc.ridsh@gmail.com
Rujukan Pengecualian Cukai : LHDN.01/35/42/51/179-6.1819

Saya dengan ini bersetuju untuk tidak menuntut sebarang gantirugi atau apa-apa kepentingan di atas setiap sumbangan yang diberikan.

Back