Individu      Sektor Korporat/Swasta      Sektor Kerajaan      Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)      Parti Politik      Rumah Ibadat      Pertubuhan Sukarelawan Kebajikan (PSK)      Persatuan      Yayasan      Universiti Awam/Swasta      Lain-lain     
Format Fail hanya dibenarkan .jpg dan .pdf. Dan saiz fail tidak melebihi 10MB
Unit

MESIN BASUH


0 Sumbangan diterima     1 Masih diperlukan
PUSAT JAGAAN BADAN AMAL NUR ZAHARAH
LOT 27797 KG SUMSUM HILIR,
JANDA BAIK
28750 BENTONG
Pahang
No. Tel : 0189449521
Emel : nur_zaharah@yahoo.com.my
Rujukan Pengecualian Cukai : LHDN.01/35/42/51/179-6.6407

Saya dengan ini bersetuju untuk tidak menuntut sebarang gantirugi atau apa-apa kepentingan di atas setiap sumbangan yang diberikan.

Back