Individu      Syarikat/ Badan Korporat      Agensi Awam      NGO      Parti Politik      Rumah Ibadat     
Format Fail hanya dibenarkan .jpg dan .pdf. Dan saiz fail tidak melebihi 10MB
Unit

PERLATAN SEKOLAH


0 Sumbangan diterima     18 Masih diperlukan
PERTUBUHAN PENGURUSAN RUMAH KEBAJIKAN KANAK KANAK SANATHANA DHARMA ASHRAM
N0.101, JALAN ASTAKA,
KAMPUNG SERDANG,
32000 SITIAWAN
Perak
No. Tel : 0135215198
Emel : sanathanadharmaashram@yahoo.com
Rujukan Pengecualian Cukai : -

Saya dengan ini bersetuju untuk tidak menuntut sebarang gantirugi atau apa-apa kepentingan di atas setiap sumbangan yang diberikan.

Back