Individu      Sektor Korporat/Swasta      Sektor Kerajaan      Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)      Parti Politik      Rumah Ibadat      Pertubuhan Sukarelawan Kebajikan (PSK)      Persatuan      Yayasan      Universiti Awam/Swasta      Lain-lain     
Format Fail hanya dibenarkan .jpg dan .pdf. Dan saiz fail tidak melebihi 10MB
Unit

KEMUDAHAN WARGA OKU


0 Sumbangan diterima     46000 Masih diperlukan
PERSATUAN MAJLIS PERSEFAHAMAN PERTUBUHAN OKU KELANTAN (MPPOK)
LOT F168, ARAS 3, BAZAR TOK GURU, JALAN SULTAN IBRAHIM, 15050 KOTA BHARU KELANTAN
15050 kota bharu
Kelantan
No. Tel : 017-9119612
Emel : mppok2006@gmail.com
Rujukan Pengecualian Cukai : -

Saya dengan ini bersetuju untuk tidak menuntut sebarang gantirugi atau apa-apa kepentingan di atas setiap sumbangan yang diberikan.

Back