Individu      Sektor Korporat/Swasta      Sektor Kerajaan      Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)      Parti Politik      Rumah Ibadat      Pertubuhan Sukarelawan Kebajikan (PSK)      Persatuan      Yayasan      Universiti Awam/Swasta      Lain-lain     
Format Fail hanya dibenarkan .jpg dan .pdf. Dan saiz fail tidak melebihi 10MB
Set

Water Heater Shower with jet Pump Panasonic


0 Sumbangan diterima     2 Masih diperlukan
Pertubuhan Pengurusan Pusat Jagaan Orang-Orang Istimewa Mentakab, Temerloh Pahang (SPCCM)
SPCCM, NO.2, JALAN TANJONG KERAYONG, MENTAKAB
28400 MENTAKAB
Pahang
No. Tel : 0162440022
Emel : pusatjagaanspccm@gmail.com
Rujukan Pengecualian Cukai : F2641405302

Saya dengan ini bersetuju untuk tidak menuntut sebarang gantirugi atau apa-apa kepentingan di atas setiap sumbangan yang diberikan.

Back