Individu      Syarikat/ Badan Korporat      Agensi Awam      NGO      Parti Politik      Rumah Ibadat     
Format Fail hanya dibenarkan .jpg dan .pdf. Dan saiz fail tidak melebihi 10MB
Unit

KATIL


0 Sumbangan diterima     30 Masih diperlukan
PERSEKUTUAN SERUAN ISLAM PERAK
NO 9, JALAN SERUAN OFF JALAN SULTAN NAZRIN SHAH
30250 IPOH
Perak
No. Tel : 0186647674
Emel : jamiyahperak@yahoo.com
Rujukan Pengecualian Cukai : TIADA

Saya dengan ini bersetuju untuk tidak menuntut sebarang gantirugi atau apa-apa kepentingan di atas setiap sumbangan yang diberikan.

Back