Individu      Syarikat/ Badan Korporat      Agensi Awam      NGO      Parti Politik      Rumah Ibadat     
Format Fail hanya dibenarkan .jpg dan .pdf. Dan saiz fail tidak melebihi 10MB
Unit

Barang Mandian Toiletry


0 Sumbangan diterima     47 Masih diperlukan
PERTUBUHAN KEBAJIKAN UKHUWAH ANAK YATIM/MISKIN DAERAH SABAK BERNAM
lOT 37027 (PT 2621) Jalan Parit Satu Timur Sungai Besar Selangor
45300 SUNGAI BESAR
Selangor
No. Tel : 0184634849
Emel : asramaanakyatimsb@yahoo.com
Rujukan Pengecualian Cukai : LHDN.01/35/42/51/179-6.6211

Saya dengan ini bersetuju untuk tidak menuntut sebarang gantirugi atau apa-apa kepentingan di atas setiap sumbangan yang diberikan.

Back