Individu      Sektor Korporat/Swasta      Sektor Kerajaan      Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)      Parti Politik      Rumah Ibadat      Pertubuhan Sukarelawan Kebajikan (PSK)      Persatuan      Yayasan      Universiti Awam/Swasta      Lain-lain     
Format Fail hanya dibenarkan .jpg dan .pdf. Dan saiz fail tidak melebihi 10MB
RM

Pakaian Sekolah & Jubah


0 Sumbangan diterima     200 Masih diperlukan
Pusat Jagaan Yayasan Wardatul Jannah
No. 1, Jalan Rimba Riang 9/1, Kota Damansara
47810 Petaling Jaya
Selangor
No. Tel : 01111914162
Emel : y.wardatuljannah@gmail.com
Rujukan Pengecualian Cukai : LHDN.01/35/42/51/179-6.6875

Saya dengan ini bersetuju untuk tidak menuntut sebarang gantirugi atau apa-apa kepentingan di atas setiap sumbangan yang diberikan.

Back