Individu      Syarikat/ Badan Korporat      Agensi Awam      NGO      Parti Politik      Rumah Ibadat     
Format Fail hanya dibenarkan .jpg dan .pdf. Dan saiz fail tidak melebihi 10MB
Unit

Pembesar Suara


0 Sumbangan diterima     1 Masih diperlukan
PERTUBUHAN BELA-DIDIK ANAK-ANAK YATIM ISLAM DAERAH KULIM DAN BANDAR BAHARU
NO.3, JALAN BUKIT
09000 KULIM
Kedah
No. Tel : 01115185817
Emel : bedaya.989@gmail.com
Rujukan Pengecualian Cukai : JHDN 01/35/42/51/176.6.4040

Saya dengan ini bersetuju untuk tidak menuntut sebarang gantirugi atau apa-apa kepentingan di atas setiap sumbangan yang diberikan.

Back