Individu      Sektor Korporat/Swasta      Sektor Kerajaan      Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)      Parti Politik      Rumah Ibadat      Pertubuhan Sukarelawan Kebajikan (PSK)      Persatuan      Yayasan      Universiti Awam/Swasta      Lain-lain     
Format Fail hanya dibenarkan .jpg dan .pdf. Dan saiz fail tidak melebihi 10MB
Unit

Shredder Machine


0 Sumbangan diterima     1 Masih diperlukan
Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia
37, Jalan Nirwana 39
Taman Nirwana
68000 Ampang
Selangor
No. Tel : 0172271513
Emel : adminpeyatim@gmail.com
Rujukan Pengecualian Cukai : [JHDN. 01/35/42/51/179-6.3872.]

Saya dengan ini bersetuju untuk tidak menuntut sebarang gantirugi atau apa-apa kepentingan di atas setiap sumbangan yang diberikan.

Back