Individu      Sektor Korporat/Swasta      Sektor Kerajaan      Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)      Parti Politik      Rumah Ibadat      Pertubuhan Sukarelawan Kebajikan (PSK)      Persatuan      Yayasan      Universiti Awam/Swasta      Lain-lain     
Format Fail hanya dibenarkan .jpg dan .pdf. Dan saiz fail tidak melebihi 10MB
Helai

Penutup tilam ( Mattress protector)


0 Sumbangan diterima     10 Masih diperlukan
PERTUBUHAN RUMAH KEBAJIKAN KANAK-KANAK HOME OF PEACE, KUALA LUMPUR
100 JALAN NYAMAN 1,
TAMAN BUKIT INDAH,JLN KLANG LAMA
58200 KUALA LUMPUR
W.P Kuala Lumpur
No. Tel : 0178755676
Emel : homeofpeacekl@gmail.com
Rujukan Pengecualian Cukai : LDHN.01/35/(S)/42/51/179-6.4500

Saya dengan ini bersetuju untuk tidak menuntut sebarang gantirugi atau apa-apa kepentingan di atas setiap sumbangan yang diberikan.

Back