Individu      Sektor Korporat/Swasta      Sektor Kerajaan      Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)      Parti Politik      Rumah Ibadat      Pertubuhan Sukarelawan Kebajikan (PSK)      Persatuan      Yayasan      Universiti Awam/Swasta      Lain-lain     
Format Fail hanya dibenarkan .jpg dan .pdf. Dan saiz fail tidak melebihi 10MB
Unit

SMARTBOARD DIPERLUKAN


0 Sumbangan diterima     4 Masih diperlukan
PERSATUAN KEBAJIKAN KANAK-KANAK TERENCAT AKAL SEBERANG PERAI TENGAH
NO.38 JALAN PERMATANG RAWA 1, PERMATANG RAWA, BUKIT MERTAJAM
14000 BUKIT MERTAJAM
Pulau Pinang
No. Tel : 012-4199859
Emel : sinarharapanbm@gmail.com
Rujukan Pengecualian Cukai : LHDN 01/35/42/51/179-6 38301

Saya dengan ini bersetuju untuk tidak menuntut sebarang gantirugi atau apa-apa kepentingan di atas setiap sumbangan yang diberikan.

Back